Warunki i zasady sprzedaży książek elektronicznych foodingreen.pl

Sklep internetowy foodingreen.pl, działający pod adresem https://foodingreen.pl/, obsługiwany jest przez: TOTAL MARKETING MICHAŁ LESZCZYŃSKI, ul. Stokrotki 9 05-500 Nowa Iwiczna, NIP: 1181262795.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Definicje:

EBOOK – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie PDF.

WATERMARK – Znak wodny. System oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o użytkowniku, który zakupił produkt. Może być podstawą do identyfikacji użytkownika, który rozpowszechni produkt w sposób niezgodny z prawem.

OPERATOR PŁATNOŚCI – Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

§ 1. Składanie zamówienia

Klient może zamówić produkty przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej.

Aby złożyć zamówienie, Klient musi:

– wybrać produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”,

– wybrać polecenie „KUPUJĘ I PŁACĘ”,

– dokonać płatności.

Ze względu na charakter produktów oferowanych w sklepie foodingreen.pl, Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu.

§ 2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z eBooków

UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklepie, Klient zobowiązuje się sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik książki, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Foodingreen.pl nie gwarantuje, że zakupiona książka otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.

§ 3. Metody płatności

Płatności odbywają się za pośrednictwem operatora płatności.

Foodingreen.pl potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Dostarczenie produktów odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.

§ 4. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania informacji od operatora płatności o pomyślnym zakończeniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, foodingreen.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów. Link umożliwiający pobranie produktów będzie ważny przez 14 dni od daty realizacji zamówienia. Klient zobowiązany jest w tym czasie do pobrania zamówionego produktu oraz zapisania go na swoim urządzeniu.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, foodingreen.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji oraz zwróci pieniądze.

§ 5. Ceny zakupionych książek

Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Koszyk”.

§ 6. Rachunek

Foodingreen.pl wystawia dokument sprzedaży na zakupione przez Klienta produkty automatycznie po opłaceniu zamówienia.

§ 7. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia

Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.

§ 9. Ochrona prawa autorskiego

Wszystkie produkty oferowane przez foodingreen.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w foodingreen.pl tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać/sprzedawać/odsprzedawać produktów innym osobom.

§ 11. Reklamacje

Klient może zgłosić reklamację na adres: kontakt@foodingreen.pl.

Foodingreen.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.